Tidrapportering med integration till Visma Lön 300/600


Med Adderats webbaserade tidrapporteringsverktyg kan dina anställda lätt och smidigt rapportera sina tider, traktamenten och utlägg. Administratörer får sedan ut rapporter för lönekörning och fakturering. Grundversionen av programmet är gratis.

Mer info
Priser
Demo
Beställ/Starta

Tidrapportering - Integration

Tidrapportering - Integration


Med Adderats tidrapporteringsprogram kommer företags löneansvariga att spara tid. De anställda lägger in det mesta via webben och chefer kan attestera. Ännu mer tid sparas om ni använder er av integrationen mot Visma Lön 300/600. Då kommer det mesta av all data in automatiskt i löneprogrammet.Rapportera på webben


Tidrapportering

Tidrapportering


Varje anställd får en egen inloggning på webben. Där kan de rapportera tider, körersättningar, traktamenten och utlägg. De kan även uppdatera adressuppgifter.Klarmarkera och attestera


Tidrapportering - Attest

Tidrapportering - Attest


De anställda klarmarkerar månadsvis sina tider. Sedan kan chefen/erna attestera och skicka vidare till löneavdelningen (eller externt till en redovisningsbyrå).

Om företaget väljer att använda flextid klarmarkerar den anställde varje dag. Varje dags arbetade tid jämförs med schemat och diff går mot flextidssaldot. Samtidigt som eventuell OB beräknas. I samband med månadsavslutningen omvandlas flexsaldot till det man ställt in att det ska bli. Exempelvis att plussaldo blir övertid och minussaldo löneavdrag.Rapporter


Bokföringstjänstens knappar


Från rapportsidan kan man få ut löneunderlag. Och om företaget debiterar tid kan man även får ut debiteringsunderlag till faktureringen.Integration av anställningsdata


Tidrapportering - Synkronisering anställda

Tidrapportering - Synkronisering anställda


Det går att synkronisera anställningsdata mellan Adderats tidrapportering och Visma Lön 300/600. I integrationssprogrammet kan man exportera data åt båda hållen - till och från Visma Lön 300/600. Man kan välja vilka anställda man vill lägga upp och man kan välja om värden i tidsredovisningen eller i löneprogrammet ska uppdateras. Uppgifter om månadslön etc. kan dock inte att integreras till Visma Lön 300/600, så det måste man lägga in för hand via en rapportsida. I tidsredovisningsprogrammet sätter man behörighetsnivåer på anställa. Alla anställda kan själva uppdatera adress- och bankuppgifter. För att lägga in löneuppgifter, schema och grupptillhörigheter krävs högre behörighet.Integration av löneunderlag


Tidrapportering - Lönekörning

Tidrapportering - Lönekörning


Uppgifterna i löneunderlagen kan också överföras till Visma Lön. Det sker med en text/xml-fil som läses in i Visma Lön 300/600 när man lägger upp en ny lönekörning. Allt åker då över till löneprogrammet: tider, semesterdagar, sjukdagar, bonusar, utlägg m.m.


Funktioner och priser


Funktioner

Small

Large

Pris. Per användare & mån Gratis 19 kr
Antal användare Obegränsat  Obegr.
Tidrapportering Ja Ja
Körersättning Ja Ja
Rapporter Ja Ja
Support via hjälpsidor Ja Ja
Personalliggare Bygg Nej Ja
Flextid och schema Nej Ja
OB Nej Ja
Attestering Nej Ja
Traktamenten Nej Ja
Utlägg Nej Ja
Tillägg Nej Ja
Mobilversion Nej Ja
Integration med Visma Lön 300/600 Nej Ja
Telefon / mejl / Teamviewersupport via er(a) kontaktperson(er). Frivilligt - inget krav. Per namngiven kontaktperson & mån Nej 145 kr
Kom-igång-möte hos Adderat Gratis Gratis
Visning på plats hos er. (Även restid.) 650 kr/h 650 kr/h
Backup Veckovis Varje natt

Ta gärna en titt på våra demosidor


Demo: http://internt.adderat.se/demo/
Användarnamn: demo
Lösenord: adderat


Beställ/Starta tjänsten - Skapa en egen sajt/inloggning


Ni kan själva skapa egen sajt/inloggning härifrån. Första månaden är kostnadsfri, så det är bara att sätta igång. Vill ni fortsätta med fullversionen efter första månaden börjar vi debitera då. Grundversionen är dock gratis, så det går att fortsätta gratis med en bantad version.


Skapa en sajt