Digital bokföring


Digital pärm


Startpunkt för bokföringen är vår digitala pärm. Vi vill helst hantera alla dokument digitalt. Ni lämnar antingen scannade dokument via uppladdning. Alternativt skickar ni eller leverantören direkt till oss och vi scannar in det.


Betalningar


Om ni önskar kan vi göra betalningar för er. När fakturor och kvitton är attesterade (digitalt) lägger vi in betalningarna på banken. Normalt veckovis.


Rapporter


Vi stämmer av bokföringen, deklarerar och gör rapporter månadsvis.
Om vi får underlag veckovis lämnar vi rapport senast den 15:e och om vi får underlagen månadsvis lämnar vi rapport senast den siste.


Tider och löner


Vi hanterar löneunderlag och lönebesked GDPR-säkert via inlogg med BankID.
Via vår tidredovisning kan anställda rapportera tider och avvikelser. Chefen attesterar.
Eller så kan man skriva in löneunderlaget i text eller via excel på inloget för löneunderlag.


Bokslut


När bokföringåret är till ända kan vi börja med bokslutet. Samt årsredovisningen. Har inte bolaget någon revisor, så kommer vi internt inom Adderat gör en ”minirevision” för att kvalitetssäkra bokslutet.


Rådgivning


I de fastprispaket som vi kommer ta fram under hösten kommer det att ingå att vi sätter oss ner tillsammans två gånger per år och tittar på siffrorna tillsammans för att hjälpa till att agera proaktivt på resultatet med budget m.m. En gång vid bokslutet och en gång på andra halvåret.


Hur vi jobbar


Vi jobbar dels i ett egenutvecklat system. Det är i början av flödet en digital pärm, och i slutet av flödet ett rapportpaket. Och dels jobbar vi med Fortnox eller Visma eEkonomi och gör själva bokföringen där. Det blir då möjligt/valfritt för er att köpa en licens av Fortnox eller Visma för att själva komma in där.


Prispaket


Under hösten kommer vi att ta fram fasta prispaket som beror på antal kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor och övriga underlag. Löner är på fast pris per lönespecifikation.


Digital pärm


Startpunkt för bokföringen är vår digitala pärm. Vi vill helst hantera alla dokument digitalt. Ni lämnar antingen scannade dokument via uppladdning. Alternativt skickar ni eller leverantören direkt till oss och vi scannar in det.


Betalningar


Om ni önskar kan vi göra betalningar för er. När fakturor och kvitton är attesterade (digitalt) lägger vi in betalningarna på banken. Normalt veckovis.


Rapporter


Vi stämmer av bokföringen, deklarerar och gör rapporter månadsvis.
Om vi får underlag veckovis lämnar vi rapport senast den 15:e och om vi får underlagen månadsvis lämnar vi rapport senast den siste.


Tider och löner


Vi hanterar löneunderlag och lönebesked GDPR-säkert via inlogg med BankID.
Via vår tidredovisning kan anställda rapportera tider och avvikelser. Chefen attesterar.
Eller så kan man skriva in löneunderlaget i text eller via excel på inloget för löneunderlag.Bokslut


När bokföringåret är till ända kan vi börja med bokslutet. Samt årsredovisningen. Har inte bolaget någon revisor, så kommer vi internt inom Adderat gör en ”minirevision” för att kvalitetssäkra bokslutet.


Rådgivning


I de fastprispaket som vi kommer ta fram under hösten kommer det att ingå att vi sätter oss ner tillsammans två gånger per år och tittar på siffrorna tillsammans för att hjälpa till att agera proaktivt på resultatet med budget m.m. En gång vid bokslutet och en gång på andra halvåret.


Hur vi jobbar


Vi jobbar dels i ett egenutvecklat system. Det är i början av flödet en digital pärm, och i slutet av flödet ett rapportpaket. Och dels jobbar vi med Fortnox eller Visma eEkonomi och gör själva bokföringen där. Det blir då möjligt/valfritt för er att köpa en licens av Fortnox eller Visma för att själva komma in där.


Prispaket


Under hösten kommer vi att ta fram fasta prispaket som beror på antal kvitton, leverantörsfakturor, kundfakturor och övriga underlag. Löner är på fast pris per lönespecifikation.