Webbaserad bokföring till fastpris

"Gör - det - enkla - själv - och - vi - kollar - det - svåra - bokföringstjänsten"


Med vår webbaserade bokföringstjänst sparar ni in på redovisningskostnaderna genom att själva göra den delen av bokföringen som tar tid och som är enkel. Sedan tar vi över och gör de svårare delarna, d.v.s. avstämning, löner, deklarationer och rapporter.

Mer info
Priser
Demo
Beställ/Starta

Bokföringstjänstens knappar

Bokföringstjänstens knapparVi kan erbjuda möjligheten för er att minska fakturan från oss. Detta genom att låta er göra så mycket som möjligt av arbetet själva. Dock lägger ni bara in "enkel" data - det är ingen mening med att ni lägger in felaktig data som vi måste rätta. Underlagen laddar ni antingen upp som pdf:er eller lämnar på papper. Sedan tar vi på Adderat över. Vi kontrollerar det ni lagt in, gör avstämningar, svårare delar som skatter, gör skattedeklarationen, lönekörningen och lämnar en rapport.


Ni lägger in datan via ett förenklat webbaserat bokföringsprogram. Det går att lägga in kvitton, leverantörsfakturor och göra kundfakturor. (Dock inte avtalsfakturor eller RUT/ROT-fakturor än.) Vidare kan ni registrera betalningar in och ut, vilket gör att ni får kontroll på betalstatus för era leverantörsfakturor och kundfakturor. Och det går att attestera scannade leverantörsfakturor.

Tjänsten kostar i grunden 795 kr/månad. Det finns sedan två prisalternativ. Det första är ett "riktigt" fastpris där det ingår 25 verifikat i grundpriset, och ni kan sedan köpa till paket om 25 verkfikat. Det andra alterntivt är att det ingår en timmes arbete av ekonomerna på Adderat i grundpriset, och tar det mer än den timmen debiterar vi det överskjutande baserat på tid.

Ni lär kunna spara ner på vår faktura för det går mycket fortare att kontrollera leverantörsfakturorna ni skrivit in än att vi ska göra hela jobbet. Tänk på att ju bättre ordning det är på det inlämnade materialet, ju mindre tid går det till onödig hantering - att vi ska jaga kvitton etc.


Priser

Alternativ 1. Fast pris baserat på antal verifikat - "Riktigt fastpris"

Pris

Grundpris. Det ingår 25 verifikat - som är kompletta och i god ordning. (Mer se nedan.) En enkel lön ingår. (Fler se nedan.) 795 kr/mån
Per ytterligare 25 verifikat 395 kr/mån

Alternativ 2. Halvfast pris baserat på tid

Grundpris. En timmes arbete ingår - räcker normalt väl för bolag upp till ca 2 Mkr omsättning där underlagen lämnas kompletta och i god ordning. (Mer se nedan.) En enkel lön ingår. (Fler se nedan.) 795 kr/mån
Tid utöver timmen som ingår 650 kr/tim

Löner

Priser per anställd/ägare och månad. En enkel lön till ägare ingår. Underlag läggs in via vår webbtidsredovisning.
Lönekörning, enkel (Lön, avvikelser och adressändringar.) 95 kr/lönespec
Lönekörning, utökad (även reseräkningar, förmåner, bruttolöneavdrag och max fem utläggskvitton.) 245 kr/lönespec
Händelser som avviker från den månatliga lönen: Uppläggning av nyanställd, slutlön, kontrolluppgifter, semesterårsavslut. Ändringar av bilförmåner, bruttolöneavdrag, pensioner etc. Även vid uppstart av tjänsten. 665 kr/tim

Extra debitering på löpande räkning

Redovisningskonsult, ekonomiansvarig (Den normala bokföringen.) 665 kr/tim
Erfaren konsult, ekonomichef/controller, bokslut, deklarationer, rådgivning 825 kr/tim

Årsvisa tjänster

För deklarationer och årsredovisningar tar vi dels en fast avgift och dels timarvode. Detta då det kräver mer av oss - och av vår ansvarsförsäkring.
Deklaration 795 kr
Årsredovisning 1.495 kr
Bokslut, deklarationer 825 kr/tim

Uppstart av tjänsten

Vid uppstart måste bokföringen vara avstämd/reviderad. (Eller att bolaget är nystartat.) För att komma ikapp och stämma av balansräkningen debiterar vi antingen på löpande räkning eller för X månader fastpris för tiden sedan en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult gjort revision eller bokslut. Vi måste då ha tillgång till bokslutspärm och säkerhetskopia/sie4-fil.Vilka kan använda riktigt fastpris?


För att kunna sätta ett fastpris enligt alternativ 1 ovan måste vi definiera vad som ingår - och vad som inte ingår. Vi vill vara tydliga så alla vet vad som gäller från början. Om det av någon anledning nedan inte går att erbjuda riktigt fastpris så finns alltid alternativet med med att basera tjänsten på tid - enligt alternativ 2 ovan. Observera att det är Adderat som avgör om det går att sätta fastpris till ert bolag eller ej - och det kan ändras om det visar sig att tidsåtgången inte fungerar i ert fall. Nedan finns exempel på hinder för riktigt fastpris. Är det bara något enstaka hinder kan vi ta just de sakerna på löpande räkning vid sidan om fastpriset. Vi gör alltså gärna uppgifterna åt er, men det kan inte vara med i fastpriset.


  • Ni måste ha ordning och reda. Ni måste lämna alla underlag enligt de mallar vi ger.
  • Månadsperiodiseringar. Det görs endast vid bokslut.
  • Vi gör inte betalningar i fastpriset. (Däremot underlättar det om vi kan få inloggning till er internetbank, men då endast med läsbehörighet.)
  • Om ni har flera koncernbolag går det bra att ha var och ett av bolagen som fastpristjänst. Dock måste vi debitera koncerninterna transaktioner på löpande räkning, eftersom det kan ta väldigt lång tid att reda ut dessa.
  • Om ni säljer/belånar era kundfakturor.
  • Vi stämmer inte av inlämnade kvitton mot kreditkortsfakturor för att hålla reda på saknade kvitton.
  • Hantering av värdepapper, aktier och leasingobjekt.
  • Mer än 100 verifikat per månad går inte på fastpris.
  • Annat som inte är håller sig till det normala upplägget för tjänsten.

Ta gärna en titt på våra demosidor


Demo: http://internt.adderat.se/demo/
Användarnamn: demo
Lösenord: adderat


Beställ/Starta tjänsten - Skapa en egen sajt/inloggning


Ni kan börja arbeta direkt med att lägga in kvitton, leverantörsfakturor och göra kundfakturor. För att ekonomen på Adderat ska fortsätta med er bokföring (kontrollera, göra rapporter och skattedeklarationer) måste vi dock först ta ett (telefon)möte, upprätta ett avtal och ni måste betala fakturan. Betalar ni inte kan ni i praktiken bara använda programmet för att göra kundfakturor, vilket är gratis.


Skapa en sajt