Löner


Vi kan erbjuda lönehantering både på löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar månsdens lön, ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen. Årvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder, budgetunderlag m.m. beroende på vad ert företag har har för behov.

Fastpris
Löpande räkning
Tidrapportering
Priser

Löner på fastpris


Skapa lönekörning


Skapa lönekörning


Vi kan erbjuda lönehantering till fastpris. Det baseras på att ni använder er av vår webbaserade tidsredovisning. De anställda lägger själva in sina tider och/eller avviklelser, körersättningar, traktamenten samt utlägg via webben. Samt ändrar adressuppgifter. Chefen kollar och attesterar. När allt är klart tar Adderat över. Observera att allt måste var klart och komplett. Om vi måste jaga uppgifter eller om saker kommer in i efterhand måste vi debitera extra för detta. Årsvisa tjänster och extra tjänster debiterar vi på öpande räkning. Tjänster och priser se nedan.

Löner på löpande räkning


Lönespecifikation


Lönespecifikation


Det traditionella upplägget av tjänsten är att vi utför lönearbetet på löpande räkning. Priser se nedan.

Tidrapportering


Läs mer om vår webbaserade tidrapportering från denna sidan.

Priser

Fastpris

Pris

Grundpris. Inkluderar utbetalningsunderlag alt. att vi lägger upp en lönefil på banken, underlag för skattedeklaration samt bokföringsunderlag. 500 kr/mån
Lönekörning, enkel (Lön, avvikelser och adressändringar.) 200 kr/lönespec
Lönekörning, utökad (även reseräkningar, förmåner, bruttolöneavdrag och max fem utläggskvitton.) 500 kr/lönespec
Händelser som avviker från den månatliga lönen: Uppläggning av nyanställd, slutlön, kontrolluppgifter, semesterårsavslut. Ändringar av bilförmåner, bruttolöneavdrag, pensioner etc. Även vid uppstart av tjänsten. 740 kr/tim

Löpande räkning

Pris

Lönehantering 740 kr/tim