Inlämning av bokföringsmateriel


Checklista


När ni lämnar in bokföringsmateriel önskar vi att det är ordnat på följande sätt:


Deadline - Enligt lagen och BFN


Bokföringslagen tolkas av Bokföringsnämnden (BFN). Nyligen gav BFN ut allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning. Detta råd tar bland annat upp när bokföring måste ske och vad bolaget själv måste göra även om man anlitar en redovisningsbyrå.

Huvudregeln är att bokföring ska ske "så snart det kan ske", d.v.s. varje dag. Men alternativreglen är att man får senarelägga bokföringen. Hur länge beror på bolagets storlek.

 

Deadline - Inlämning material till Adderat


För att vi ska kunna ha en lugn arbetsmiljö behöver vi få in material i god tid. Det är inte praktiskt möjlig att alla lämnar in sin bokföring dagen innan momsdeklarationen ska vara inlämnad.


Datumordning - Grundbokföring


Bolaget måste själv samla verifikaten/underlagen på ett ordnat sätt (pärm eller plastmapp) i grundbokföringen. Alla underlag kommer alltså att samlas i ungefärlig kronologisk ordning. På Adderat sorterar vi inte verifikaten/underlagen i datumordning om ni inte speciellt har bett oss göra det. Anledningen är att dels tar det tid och dels är det formellt redan fel om det inte är gjort.

Vi återkommer med en mer utförlig mall kring detta senare.Bolag med kontanthantering - Butiker


Bokföringen av kontanthantering är speciellt reglerad i BFN:s råd. Några saker att tänka på:

Vi återkommer med en mer utförlig mall kring detta senare.