Avdragsregler


Allmänt

Det finns mycket information på Skatteverkets webbsidor. En del är strukturerat och en del får man söka efter. Länkarna nedan bör du som ägare ha tittat igenom för att åtminstone ha övergripande koll på:Representation

 

Resekostnader

 

Konferenser och studieresor


Konferenser samt studieresor är helt avdragsgilla och utan förmånsbeskattning för den anställde. Under försutsättning av de uppfyller kraven:

 

Sommargåvor till anställda och kunder


Tänk på att Skatteverket inte godkänner sommargåvor till anställda. Det är bara julgåvor (och jubileums/minnesgåvor) som är skattefria. Allt annat ses som lön. Till kunder fungerar enklare reklamgåvor av "obetydligt värde". Ska ha direkt anknytning till företagets verksamhet eller vara enklare presentartiklar. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.Julgåvor och julbord till anställda och kunder

Läs mer på Skatteverkets sida om "Julgåvor och julbord för anställda och kunder".Bilar och körjournal


Huvudregeln kring bilar det är förmånsbeskattning på allt utom användning i "ringa omfattning", d.v.s. max 100 mil och max 10 gånger på ett år. För att undvika förmånsbeskattning på det som körs i tjänsten måste man bevisa detta med en körjournal. Ägare/anställda måste alltså bevisa sin oskuld, inte tvärtom. Observera att det är är dispositionsrätten till en bil som ger förmånsbeskattning. Inte bara när man har en dedikerad s.k. förmånsbil. Det är alltså viktigt att företagsbilar/poolbilar (d.v.s. ingen har dessa som förmånsbilar) har körjournaler noggrant förda. Även för skåpbilar. Det finns rättsfall där skrotfärdiga hantverkarbilar förmånsbeskattats då det varit möjligt för den anställde att disponera bilen privat, och körjournal saknats för kunna motbevisa detta. Skatteverket poängterar tre fall där det är mycket viktigt med körjournal:

  1. Om du som ägare/anställda i ett företag har dispositionsrätten till en bil.
  2. För att kunna bevisa att anställda/ägare kör 3 000 mil eller mer i tjänsten med förmånsbil under kalenderåret, vilket ger nedsättning av förmånsvärdet.
  3. Om ägare/anställda har fritt drivmedel i samband med bilförmån. Allt som inte går att bevisa att det är i tjänst beskattas som privat.

Innehållet i körjournalen för att ni inte ska få problem enligt nedan. Är inte lagstadgat, men Skatteverket använder denna praxis:

Har man bilförmån så är det skattefritt/avdragsgillt med reprationer, biltvätt m.m. Även parkering på arbetsplatsen ingår i bilförmånen. Har man privat bil är parkering något som normalt ger förmånsbeskattning.

Läs mer på Skatteverkets sidor om bilförmåner.Mobiler, surfplattor m.m.


Skatteverket har kommit med ett nytt/ändrat ställningstagande om förmånsbeskattning av jobbmobil från 2014-07-01. Sammanfattat skriver de att:

”När arbetsgivarens elektroniska utrustning med abonnemang mot fast avgift finns utanför ordinarie arbetsplats ska en anställd i regel förmånsbeskattas för möjligheten att använda arbetsgivarens utrustning och abonnemang för privat bruk.
     Om det är av väsentlig betydelse för arbetsuppgifternas utförande att en anställd har tillgång till både den elektroniska utrustningen och abonnemanget mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats ska en anställd dock inte beskattas för förmånen att använda utrustningen privat.”

Det avgörande är ”Om det är av väsentlig betydelse för arbetsuppgifternas utförande”. Om inte och den anställde inte vill bli förmånsbeskattat måste det finnas ett avtal eller stå i personalhandbok om att mobilen inte får användas privat.

Observera även

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande "Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift" (131 555207-13/111).Moms

 

Momsavdrag vid representation


Ett EU-direktiv som säger att momsregler inte får inskränka det som gällde när Sverige gick med i EU, gör att Skatteverket kommit med ett ”ställningstagande” om momsavdrag vid representation av lunch, middag eller supé. Det gör att momsavdraget minst dubblas.

Reglerna var krångligare 1995/1996, så hur mycket moms man får dra av beror på om det extern representation (baseras på 300 kr/pers) eller intern representation (baseras på 200 kr/pers) och om det serverats vin&sprit (vilket ger lägre avdrag baserat på 180 kr/pers). Om bolaget haft mycket representation kan det vara värt att begära rättning bakåt i tiden.
Det betyder att momsavdraget höjs, medan den avdragsgilla delen på 90 kr ligger kvar.

Man kan räkna med schabloner eller exakt. På Adderat använder vi oss endast av schablonberäkning då det tar tid att räkna exakt. Vill ni använda exakt beräkning så bifoga en beräkning till kvittot så använder vi det.

Läs mer i Skatteverkets ställningstagande "Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation" (131 222275-14/111)


 

Max underlag,

exkl moms

Starköl / Sprit / Vin -> Schablon Endast mat

Extern repr.

Ej sprit o vin

300 kr 46 kr 300 * 12% = 36 kr

Intern repr.

Ej sprit o vin

200 kr 31 kr 200 * 12% = 24 kr

Allt

 

180 kr 28 kr 180 * 12% = 21,60 kr


Bolagsnamn på fakturor och mindre belopp/förenklad faktura


Två viktiga punkter som det ofta slarvas med, och som göra att det inte går att dra någon moms:

 

Saknade kvitton


Det går i undantagsfall att kostnadsföra något enstaka saknat kvitto. Tänk på att: