Hälsoväxling och nya arbetsmiljöregler

Hälsoväxling :: Särskildsjukförsäkringsavgift

Hösten 2015 beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram för ökad
hälsa och minskad sjukfrånvaro. Ett område rör rehabilitering och omställning. Nu har det kommit ett PM om arbetsgivarnas drivkrafter kring detta:

  • Arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 % av sjukpenningen från dag 91.
  • Det ska finnas ett fribelopp om 33.500 kr per bolag.
  • Personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas.
  • Arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 %. Detta är tänkt att kostnadsneutralisera reformen - därav begreppet ”hälsoväxling”. [Räkneexempel: Per 1 Mkr lön blir det 1.600 kr rabatt. En sjukskrivning för någon med 25.000 kr i lön kostar 6.563 kr/mån.]

Det lär nog bli lite diskussioner om detta förslag.

 

Nya arbetsmiljöregler

I en annan del av de statliga verken har samtidigt Arbetsmiljöverket tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Även dessa är en reaktion på ökad ohälsa. Grundtanken här är att förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Föreskrifterna började gälla den 31 mars 2016.

Föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare måste bedriva. Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är ett ganska omfattande internt arbete att gå igenom alla rutiner och riktlinjer. Vägledningen kring föreskrifterna är på 90 sidor. Börja nu - så slipper ni de negativa delarna på hälsoväxlingen till vänster.

 

 

Sjukhus