Lunchen blir icke avdragsgill 2017

Det har kommit lagförslag på att måltidsrepresentationer blir icke avdragsgilla från 2017. Det gäller ”lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde”. D.v.s. bara fika blir avdragsgillt. Däremot går det att dra moms upp till 300 kr, vilket är den nivån Sverige hade på representation 1995 innan EU-inträdet - och det får inte försämras.