Nyheter


Klimatkompensation

Klimatkompensation


Arla har fått rätt mot Skatteverket kring klimatkompensation. Arla hade betalt 5,8 Mkr för att klimatkompensera koldioxidutsläpp vid tillverkning av ekologiska mejeriprodukter. Det gick till certifierad trädplantering i Afrika m.m. Arla marknadsförde klimatkompensationen på produkterna och i kampanjer.

Skatteverket tyckte att det var en icke avdragsgill gåva eftersom Arla inte fick någon motprestation. Högsta förvaltningsdomstolen gav dock Arla rätt eftersom de aktivt använt det i sin marknadsföring.

Detta kan kanske smitta av sig till andra gåvor som ges tillsammans med marknadsföring, men någon får ta det i rätten...