Nyheter


Sommar :: Båtar och hus

Sommar :: Båtar och hus


Tänk efter innan du köper ett sommarhus eller en båt på företaget. Man blir förmånsbeskattad för möjligheten att disponera huset, båten etc. Även om man bara använder båten två månader om året förmånsbeskattas man för hela året - eventuellt nedsatt förmån om det är is på havet.