Nyheter


Moms för läkare?

Moms för läkare?


Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms för detta. Detta enligt rättsfall i EU-rätten. Det medför 25% högre kostnader för privata vårdföretag och kommun- och landstingsägda bolag.

Tills vidare har dock Skatteverket sagt att fram tills de tagit fram ett ställningstagande gäller de gamla reglerna. Skatteverket måste bl.a. analysera om detta endast gäller bemanningsföretag eller även läkare som hyr ut sig själva via egna bolag.