Nyheter


Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf

Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf


Det kommer en helt ny lag för ekonomiska föreningar. Bygger på aktiebolagslagen. Observera att många av reglerna även gäller för bostadsrättsföreningar. Några nyheter:

  • Målvaktsförbud. Företrädare ska ha för avsikt att vara aktiv.
  • Förenklad avveckling - om föreningen inte äger hus/tomt och saknar skulder.
  • Medlemsförteckning måste föras korrekt. Inklusive datum för medlemmens inträde.
  • Ordförande ska registreras hos Bolagsverket.
  • Revisorn får bara väljas på fyra år i taget. Därefter måste hen väljas om, eller bytas ut.

Ändring av stadgar som strider mot den nya lagen måste tas av föreningsstämman senast 30 juni 2020.