Nyheter


Digitalt flöde i bokföringen

Digitalt flöde i bokföringen


Vi håller på att strukturera om våra rutiner mot ett digitalt flöde. Första versionen är igång så om vill man hoppa på det digitala tåget går det utmärkt. Detta kommer göra det enklare för oss att jobba och möjlighet för er att komma åt bokföringen. Hjärtat i flödet är Fortnox och de digitala verktyg som finns där, men vi kompletterar flödet med egna program. Vi har nu släppt nu en första version av vår digitala pärm. Pärmen är startpunkten i flödet. Och från den exporterar vi vidare till Fortnox. Grundtanken med denna pärm är att vi skulle vilja samla alla dokument på ett ställe och i digitalt format. Sedan kommer vi lägga till extra finesser. Nu inledningsvis finns exempelvis möjlighet att attestera leverantörsfakturor och kvitton.

Förmån vid sjukvård <small>och sjukvårdsförsäkring</small>

Förmån vid sjukvård och sjukvårdsförsäkring


Skatteverket har nu kommit ut med ett ställningstagande kring de nya reglerna för sjuk- och hälsovård som gäller från 1 juli 2018. Numera är huvudregeln att all sjuk- och hälsovård är en skattepliktig förmån. Det betyder att den anställde får betala skatt på förmånen, och arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgift. Men samtidigt blir kostnaden avdragsgill för bolaget. Gäller för betalningar gjorda efter den 1 juli.

Moms på uthyrd läkare

Moms på uthyrd läkare


Innan sommaren slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal (läkare, tandläkare, sjuksköterskor m.fl.) ska ta ut moms för detta. Vårdtjänster är normalt momsfritt. Det slår främst mot privata läkarkliniker som inte kan dra av moms och får 25% högre kostnader. Kommuner och landsting får dra av moms i vilket fall. Och som en konsekvens lär enskilda hyrläkare få sänka sina arvoden. Ingen var beredd på detta. Inte Skatteverket heller, så Skatteverket meddelande att de skulle analysera allt i lugn och ro. De har nu kommit med ett ställningstagande.

Snart jul <small>(Favorit i repris)</small>

Snart jul (Favorit i repris)


Vi tittar på reglerna för julgåvor, julbord och konferenser inför den kommande julen.

Utdelning <small>(Favorit i repris)</small>

Utdelning (Favorit i repris)


I ett fåmansbolag kan man ut utdelning på två sätt. Antingen schablonutdelning med 171.875 kr för 2019. (2,75 inkomstbasbelopp, IBB, för året före, d.v.s. 62.500 kr för 2018). Eller med lönebaserad utdelning på 50% av löneunderlaget året innan, d.v.s. för 2018 - under förutsättning att lönekravet är ok.

Prispengar momsfria

Prispengar momsfria


Prispengar vid tävlingar är inte momspliktiga sedan nyår, enligt ett ställningstagande av Skatteverket. Det beror på att det bara är moms om man utför en tjänst, och eftersom en tävlingsvinst innehåller ett mer eller mindre stort slumpmoment så blir det inte momspliktig omsättning. Det negativa för de tävlande är att ingående moms då inte blir avdragsgill.

Hyresmoms vid pakettjänster

Hyresmoms vid pakettjänster


Det har kommit en delvis ändring kring moms för kortare lokalhyror som ingår i en pakettjänst (sammansatt tillhandahållande). Exempelvis en konferens där det ingår lokal, mat och övernattning i tjänsten. Tidigare skulle/kunde lokaldelen inte ha moms. Nu blir det moms om lokalen är en underordnad del av paktettjänsten, och momsfri om det i huvudsak är en lokal som hyrs ut.

Utlandsmoms

Utlandsmoms


Det kan lätt bli rörigt och tidskrävande med bokföring av utlandsköp – om man inte gör rätt från början. Här tar vi upp grundprinciper för hur utlandsmoms fungerar, samt några punkter som underlättar för oss på Adderat – och minskar er faktura. Det är alltså inte en fullständig genomgång av momsreglerna – som är väldigt omfattande.

Personaloptioner

Personaloptioner


Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om personaloptioner som gör att teckningsoptioner inte kan användas tillsammans med personaloptioner, för då blir det beskattning direkt.

Klimatkompensation

Klimatkompensation


Arla har fått rätt mot Skatteverket kring klimatkompensation. Arla hade betalt 5,8 Mkr för att klimatkompensera koldioxidutsläpp vid tillverkning av ekologiska mejeriprodukter. Skatteverket tyckte att det var en icke avdragsgill gåva eftersom Arla inte fick någon motprestation. Högsta förvaltningsdomstolen gav dock Arla rätt eftersom de aktivt använt det i sin marknadsföring. Detta kan kanske smitta av sig till andra gåvor som ges tillsammans med marknadsföring, men någon får ta det i rätten...

Förmånsbeskattning av mobiler m.m.

Förmånsbeskattning av mobiler m.m.


Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande kring när det blir förmånsbeskattning vid privat användande av jobbmobilen. Och läsplattan m.m. Vi tittar på vad som gäller och vad företaget bör tänka på.

Sommar :: Båtar och hus

Sommar :: Båtar och hus


Tänk efter innan du köper ett sommarhus eller en båt på företaget. Man blir förmånsbeskattad för möjligheten att disponera huset, båten etc. Även om man bara använder båten två månader om året förmånsbeskattas man för hela året - eventuellt nedsatt förmån om det är is på havet.

Sommar :: Sommarjobbare

Sommar :: Sommarjobbare


Sommarjobbare som tjänar mindre än 19.247 kr behöver inte betala skatt. Men de måste lämna blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" till företaget. Först då kan företaget låta bli att dra skatten.

Sommar :: Fakturaskojare

Sommar :: Fakturaskojare


Fakturaskojare har högsäsong nu. Informera eventuella semestervikarier att vara vaksamma. Vi har några tips.

Individuell arbetsgivaravgift

Individuell arbetsgivaravgift


Från halvårsskiftet gäller nya regler för arbetsgivardeklaration. Förändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Syftet med det nya sättet att redovisa är att det blir det svårare att göra fel och fuska.


Moms för läkare?

Moms för läkare?


Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms för detta. Detta enligt rättsfall i EU-rätten. Det medför 25% högre kostnader för privata vårdföretag och kommun- och landstingsägda bolag. Tills vidare har dock Skatteverket sagt att fram tills de tagit fram ett ställningstagande gäller de gamla reglerna.

Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf

Ny lag för ekonomiska föreningar :: Även Brf


Det kommer en helt ny lag för ekonomiska föreningar. Bygger på aktiebolagslagen. Observera att många av reglerna även gäller för bostadsrättsföreningar.

Bonus malus :: Ändrad skatt, bonus och bilförmån för nya bilar

Bonus malus :: Ändrad skatt, bonus och bilförmån för nya bilar


Bonus betyder bra på latin och malus betyder dåligt. Det nya systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid belönas med en bonus. Fordon med relativt höga utsläpp får i stället en högre fordonsskatt. Det gäller fordon med tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats (tagits i trafik) första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Mer personalliggare och individuell arbetsgivaravgift

Mer personalliggare och individuell arbetsgivaravgift


Från den 1 juli 2018 utökas de verksamheter personalliggare ska föras i till att även omfatta fordonsserviceverksamhet, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.