Sommarlov

Lämna gärna material i god tid innan semestern.

Hälsoväxling och nya arbetsmiljöregler

Två nyheter kring ohälsa på arbetsplatser har kommit samtidigt. Regeringen har kommit med ett förslag att arbetsgivare ska betala 25% av sjuklönen efter sjukdag 90. Och Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Begränsning av utdelning vid aktivering

Årsredovisningslagen är ändrad kring aktivering av utgifter för eget utvecklingsarbete (t.ex. programmering). Det har införts en ”Fond för utvecklingsutgifter”. Man måste avsätta motsvarande belopp till fonden som man aktiverar.

Lunchen blir icke avdragsgill 2017

Måltidsrepresentationer blir icke avdragsgilla.