Välkommen till Adderat

Redovisning och bemanning,
lite bättre och lite personligare.

Nyheter
Bokföring
Tidrapportering
Bemanning

Personalliggare

Personalliggare på mobil

Personalliggare för byggbranschen :: 19 kr/mån

Vid kontrollbesök ska en personalliggare vara tillgänglig för Skatteverket. Adderats personalliggare nås lätt via mobil, surfplatta eller dator. Personalliggaren ingår i vår tidrapportering och kostar 19 kr per månad och användare.

Hälsoväxling och nya arbetsmiljöregler

Hälsoväxling :: Särskildsjukförsäkringsavgift

Hösten 2015 beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram för ökad
hälsa och minskad sjukfrånvaro. Ett område rör rehabilitering och omställning. Nu har det kommit ett PM om arbetsgivarnas drivkrafter kring detta:

  • Arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 % av sjukpenningen från dag 91.
  • Det ska finnas ett fribelopp om 33.500 kr per bolag.
  • Personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas.
  • Arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 %. Detta är tänkt att kostnadsneutralisera reformen - därav begreppet ”hälsoväxling”. [Räkneexempel: Per 1 Mkr lön blir det 1.600 kr rabatt. En sjukskrivning för någon med 25.000 kr i lön kostar 6.563 kr/mån.]

Det lär nog bli lite diskussioner om detta förslag.

 

Nya arbetsmiljöregler

I en annan del av de statliga verken har samtidigt Arbetsmiljöverket tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Även dessa är en reaktion på ökad ohälsa. Grundtanken här är att förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Föreskrifterna började gälla den 31 mars 2016.

Föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare måste bedriva. Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är ett ganska omfattande internt arbete att gå igenom alla rutiner och riktlinjer. Vägledningen kring föreskrifterna är på 90 sidor. Börja nu - så slipper ni de negativa delarna på hälsoväxlingen till vänster.

 

 

Sjukhus

 

Webbaserad bokföring till fastpris

"Gör - det - enkla - själv - och - vi - kollar - det - svåra - bokföringstjänsten"


Bokföringstjänstens knappar

Bokföringstjänstens knappar


Med vår webbaserade bokföringstjänst sparar ni in på redovisningskostnaderna genom att själva göra den delen av bokföringen som tar tid och som är enkel. Sedan tar vi över och gör de svårare delarna, d.v.s. avstämning, löner, deklarationer och rapporter.

Traditionell bokföring på löpande räkning

Bokföring


För det större företaget, eller för er som vill ha mer service, är redovisning på löpande räkning det normala valet. På traditionellt sätt kommer ni in med pappren en gång per månad, och vi lägger in allt i datorn. Även löner, bokslut och deklarationer. Det går även bra att vi kommer ut och utför bokföringen på plats hos er.

Tidrapportering

Tidrapportering avvikelser


Tidrapportering avvikelser


Med Adderats webbaserade tidrapporteringsverktyg kan dina anställda lätt och smidigt rapportera sina tider, traktamenten och utlägg. Administratörer får sedan ut rapporter för lönekörning och fakturering. Det går att synkronisera anställningsdata mellan Adderats tidrapportering och Visma Lön 300/600. Och det går att föra över uppgifterna i löneunderlagen till Visma Lön 300/600. Grundversionen av programmet är gratis.

Löner

Lönespecifikation


Lönespecifikation


Vi kan erbjuda lönehantering både på löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar månsdens lön, ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen. Årvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder, budgetunderlag m.m. beroende på vad ert företag har har för behov.

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare på mobil


Personalliggare på mobil


Med Adderats personalliggare för byggbranschen kan dina anställda enkelt logga in via mobil, surfplatta eller dator för att rapportera närvaro på olika arbetsplater. Personalliggaren ingår i vår tidrapportering och kostar 19 kr per månad och användare.

Bemanning

Bemanningsföretagens logo


Den viktigaste skillnaden mellan "bemanning" och "redovisning" är att vid bemanningsuppdrag är det kunden som kontrollerar att arbetet utförs rätt, och det görs då på plats hos er. Vid redovisningstjänster är det vi som tar ansvaret. Adderat är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi hyr ut kvalificerad ekonomipersonal på längre eller kortare uppdrag. På hel- eller deltid. Vid bemanningsuppdrag på minst 50% kan vi pressa priserna. Kontakta oss för offert.

Göteborg: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå
Lund: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå
Malmö: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå