Välkommen till Adderat

Redovisning och bemanning,
lite bättre och lite personligare.

Nyheter
Bokföring
Tidrapportering
Bemanning

Personalliggare

Personalliggare på mobil

Personalliggare för byggbranschen :: 19 kr/mån

Vid kontrollbesök ska en personalliggare vara tillgänglig för Skatteverket. Adderats personalliggare nås lätt via mobil, surfplatta eller dator. Personalliggaren ingår i vår tidrapportering och kostar 19 kr per månad och användare.

Begränsning av utdelning vid aktivering

Årsredovisningslagen är ändrad kring aktivering av utgifter för eget utvecklingsarbete (t.ex. programmering). Det har införts en ”Fond för utvecklingsutgifter”. Man måste avsätta motsvarande belopp till fonden som man aktiverar. Fonden får användas vid fondemission, nyemission eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning, när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital. Fonden kan sedan minskas efter hand som avskrivning (eller nedskrivning) sker av aktiveringen. Om fonden används för att täcka förlust får man inte lämna utdelning under tre år utan tillstånd av Bolagsverket.  Detta gäller räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2015.

 

I praktiken betyder det alltså att ägare inte kan ta ut utdelning på det som ligger i fonden, d.v.s. motsvarande belopp som ligger aktiverat. Och om bolaget inte går plus innan aktiveringen i resultaträkningen så blir det de facto en förlust, vilket betyder att bolaget inte kan lämna utdelning alls under tre år.
 

Webbaserad bokföring till fastpris

"Gör - det - enkla - själv - och - vi - kollar - det - svåra - bokföringstjänsten"


Bokföringstjänstens knappar

Bokföringstjänstens knappar


Med vår webbaserade bokföringstjänst sparar ni in på redovisningskostnaderna genom att själva göra den delen av bokföringen som tar tid och som är enkel. Sedan tar vi över och gör de svårare delarna, d.v.s. avstämning, löner, deklarationer och rapporter.

Traditionell bokföring på löpande räkning

Bokföring


För det större företaget, eller för er som vill ha mer service, är redovisning på löpande räkning det normala valet. På traditionellt sätt kommer ni in med pappren en gång per månad, och vi lägger in allt i datorn. Även löner, bokslut och deklarationer. Det går även bra att vi kommer ut och utför bokföringen på plats hos er.

Tidrapportering

Tidrapportering avvikelser


Tidrapportering avvikelser


Med Adderats webbaserade tidrapporteringsverktyg kan dina anställda lätt och smidigt rapportera sina tider, traktamenten och utlägg. Administratörer får sedan ut rapporter för lönekörning och fakturering. Det går att synkronisera anställningsdata mellan Adderats tidrapportering och Visma Lön 300/600. Och det går att föra över uppgifterna i löneunderlagen till Visma Lön 300/600. Grundversionen av programmet är gratis.

Löner

Lönespecifikation


Lönespecifikation


Vi kan erbjuda lönehantering både på löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar månsdens lön, ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och gör skattedeklarationen. Årvis hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder, budgetunderlag m.m. beroende på vad ert företag har har för behov.

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare på mobil


Personalliggare på mobil


Med Adderats personalliggare för byggbranschen kan dina anställda enkelt logga in via mobil, surfplatta eller dator för att rapportera närvaro på olika arbetsplater. Personalliggaren ingår i vår tidrapportering och kostar 19 kr per månad och användare.

Bemanning

Bemanningsföretagens logo


Den viktigaste skillnaden mellan "bemanning" och "redovisning" är att vid bemanningsuppdrag är det kunden som kontrollerar att arbetet utförs rätt, och det görs då på plats hos er. Vid redovisningstjänster är det vi som tar ansvaret. Adderat är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi hyr ut kvalificerad ekonomipersonal på längre eller kortare uppdrag. På hel- eller deltid. Vid bemanningsuppdrag på minst 50% kan vi pressa priserna. Kontakta oss för offert.

Göteborg: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå
Lund: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå
Malmö: Bokföring | Bokföringsbyrå | Redovisning | Redovisningsbyrå